Švaistė

Įrenginiai gaminami iš lakštinio polipropileno, tai korozijai, rūgštims ir šarmams atspari medžiaga, gerai atlaikanti aplinkos poveikį. Gamyboje naudojamos tik moderni įranga ir kokybiškos medžiagos. Įrenginio konstrukcijoje naudojami standumo žiedai užtikrina įrenginio tvirtumą ir apsaugo įrenginį nuo grėsmės deformuotis gruntuose. Būtent dėl jų įrenginys pasižymi tvirčiausia konstrukcija rinkoje.
Montavimo metu įrenginio nereikia užpildyti vandeniu.
Įrenginį montuojant nereikia naudoti betoninio pagrindo.
Įrenginys patikrintas giluminiais badymais ir gali būti užkasamas giliai.
Įrenginio įtekėjimo vamzdis gali būti 60-80 cm gilyje, ar dar giliau.
Įrenginys gali būti pilnai išsiurbiamas.
Atlikti kosmetinę profilaktiką galima savarankiškai.
Įrenginį paleisti ir suderinti galima savarankiškai.

Visi nuotekų valymo įrenginiai yra įsigijami kaip komplektai į kuriuos įeina:
☑Nuotekų valymo įrenginys
☑Įrenginio dokumentai (techninis pasas, atitikties deklaracija, aprašymas)
☑Oro kompresorius
☑Oro kompresoriaus dėžutė su dangčiu
☑3m oro vamzdžio (kompresoriaus sujungimui su įrenginiu)
☑Įrenginio konstrukcijai suteikiama 10 metų garantija. Elektriniai įrenginio daliai (oro kompresoriui) suteikiama 2 metų garantija.

Siūlome įvairių našumų įrenginius, kurie gali būti savistoviai arba montuojami į gelžbetoninius žiedus (skirti montuoto po važiuojamąja dalimi). Užtikriname, jog mūsų įrenginiai atitinka visus reikiamus ES standartus ir reikalavimus.

Buitinių nuotekų valymas įrenginyje atliekamas keturiais etapais:
1. Nuotekos pirmiausia patenka į priėmimo kamerą. Šioje dalyje vyksta atitekančių nuotekų maišymas su veikliuoju dumblu, grąžinamu iš antrinio nusėsdintuvo.
2. Iš priėmimo kameros nuotekos, sumaišytos su apytakiniu veikliuoju dumblu, patenka į aeracinę kamerą (aktyvacijos zoną). Aeracinėje kameroje mikroorganizmai skaido organinius teršalus. Pirmiausia vyksta buitinėse nuotekose esančių teršalų absorbacija veikliuoju dumblu ir lengvai besioksiduojančių medžiagų oksidacija.
3. Aeracinėje kameroje nuotekų-dumblo mišinys juda ratu, aplink antrinį sėsdintuvą, taip užtikrinamas ilgas nuotekų buvimo aktyvacijos zonoje laikas.
4. Iš aktyvacijos zonos nuotekos patenka į antrinį sėsdintuvą, kuriame veiklusis dumblas atskiriamas nuo išvalyto vandens. Nusodintas veiklusis dumblas erliftu grąžinamas į įtekėjimo skyrių, o išvalytas vanduo išteka iš biologinio nuotekų valymo įrenginio.

© 2023 Lidersa